De 5 frustraties van teamwork

Dit boek is een aanrader voor iedereen die met of in teams werkt. Aan de hand van een parabel over een CEO die in haar nieuwe bedrijf een managementteam aantreft dat van conflicten aan elkaar hangt laat Patrick Lencione zien wat de 5 grootste frustraties zijn waar teamleden mee worstelen: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Door deze frustraties komt het team niet verder dan gekibbel en wordt het hele bedrijf negatief beïnvloed. Het kost moeite, maar uiteindelijk slaagt het team erin om de situatie om te buigen en positief verder te gaan, maar niet met het hele team. Lencione slaagt erin een model neer te zetten dat helder is, maar dat ook duidelijk maakt dat voor het smeden van een hecht team ieder lid erin moet geloven in het team en de organisatie, en bij moet dragen aan de gezamenlijke doelen en niet alleen die van de eigen afdeling.