Elke organisatie heeft een eigen, uniek verhaal. Een verhaal over de oorsprong. Over overwonnen uitdagingen. En over de kwaliteiten die de organisatie hebben gebracht waar zij is vandaag. Het vertelt over de visie van nu, en de missie voor de toekomst. Het organisatieverhaal onderscheidt het bedrijf van alle andere bedrijven.

Dit verhaal mag niet verloren gaan. Het verdient het om vastgelegd te worden omdat het laat zien wie je bent en waarvoor je staat. Aan klanten. Maar ook aan huidige én nieuwe medewerkers. Oftewel: aan alle mensen die belangrijk zijn voor de toekomst van jouw organisatie.

MaRe maakt jouw verhaal op unieke wijze, samen met de mensen die hiervoor belangrijk zijn. Dat kan met het directieteam, maar ook op grotere schaal met medewerkers, investeerders en klanten. Samen met de deelnemers vinden we in verhalensessies de rode draad en de kern en kracht; datgene wat jouw organisatie zo bijzonder maakt. Na de verhalensessies schrijft MaRe jouw verhaal.

MaRe: het verhaal dat je verder brengt.


Waarom een organisatieverhaal?

Het verhaal van de organisatie is te bijzonder om verloren te laten gaan. Samen een organisatieverhaal (laten) maken is het perfecte CADEAU voor jezelf en de organisatie. Bij een jubileum bijvoorbeeld, of een prestatie waar je trots op bent.
Met een organisatieverhaal van MaRe heb je in één oogopslag op papier wie je bent, waar je sterk in bent, waarvoor je staat en wat je belangrijk vindt. Dat is een goed HOUVAST voor klanten en huidige en nieuwe medewerkers.
Een organisatieverhaal kan als BASIS fungeren voor alle betrokkenen bij een organisatieverandering. Denk aan een fusie, koerswijziging, nieuwe strategie of samenwerking.
Met een organisatieverhaal in handen hoef je communicatief niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het dient als BLAUWDRUK voor alle communicatie-uitingen intern en extern. Je kunt er vrijelijk uit putten voor folders, de website, offertes, vacatureteksten, aanbestedingen en beursmateriaal.
Naast nuttig en constructief, is het maken van een organisatieverhaal leuk. Met elkaar sparren in een informele setting over de organisatie werkt verbindend. Een inspirerende vorm van TEAMBUILDING dus. Mét tastbaar eindresultaat: een verhaal dat staat als een huis.

Het verhaal van Portbase

Portbase is er om alle partijen in de Nederlandse havens via haar platform met elkaar te verbinden en de kernprocessen van havenlogistiek te ondersteunen

“Onze organisatie bestond in 2022 20 jaar. Daar wilden we natuurlijk graag uitgebreid bij stilstaan, onder meer met een groot feest voor de eigen organisatie. Ook hebben we de gelegenheid aangegrepen om een organisatieverhaal te maken op basis van verhalensessies bij ons op kantoor in Rotterdam.
In vijf groepen wisselden collega’s van verschillende afdelingen van gedachten. Sommigen werken al jaren bij ons, anderen pas net. Samen benoemden ze de kracht en unieke kenmerken van Portbase en de uitdagingen waarmee we dagelijks en in de toekomst te maken gaan hebben. Het organisatieverhaal dat ontstond komt daarmee uit onze eigen mensen, en vertelt anderen wat we doen en wie we zijn. Het is een bronverhaal waarop we altijd weer kunnen terugvallen.”

Marty van Pelt, manager Business Relations & Communications


Het verhaal van Dichtbij

Kinderopvangorganisatie met 70 locaties in regio Vijfheerenlanden, Culemborg en Tiel
“Drie grote kinderopvangorganisaties stonden voor een forse uitdaging: de fusie tot één nieuwe organisatie. Geen eenvoudige opgave. Hoe smeed je die tot één geheel? En wat bindt al die medewerkers op al die locaties? We besloten het te vragen aan de mensen zelf. De pedagogisch medewerkers dus. In verhalensessies lieten zíj weten hoe zij hun werk en de nieuwe organisatie zien. Ze bespraken de kern en de kracht. Met alle input is een organisatieverhaal gemaakt. Hún verhaal. En ook het verhaal waarop de naam Dichtbij, het logo en de huisstijl zijn geïnspireerd. Het vertelt de wereld wie we zijn.”

Martine Voorn, directeur bedrijfsvoering


Hoe werkt het?

Het maken van het organisatieverhaal doe je samen. Met wie, beslis je zelf. Je kunt om de tafel gaan met je medewerkers, maar ook met klanten of andere partijen.

Het organisatieverhaal ontstaat op je eigen werkvloer, in verhalensessies. Hierin worden vragen beantwoord aan de hand van bouwstenen die vooraf met MaRe zijn afgesproken en die stroken met wat jij belangrijk vindt voor het organisatieverhaal.
Elke groep gaat in gesprek. Alle antwoorden, op geeltjes, worden verzameld. Alle bouwstenen besproken? Dan schrijft Mare vervolgens binnen enkele weken jouw organisatieverhaal.


Over MaRe

Bij MaRe werken tekstschrijver Marjolein Straatman en communicatiemanager en trainer Renée Reijers samen om jouw verhaal te schrijven. MaRe zijn wij. Maar MaRe staat ook voor het bericht, de boodschap die je de wereld in zendt. Dat moet een goed verhaal zijn dat je verder brengt. Inmiddels hebben we meerdere verhalen kunnen schrijven, met en voor tevreden klanten. Tevreden over het verhaal en over het proces. En dat doen we ook graag voor jou.


Zullen we verder praten?

MaRe